دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 5650

تاریخ انتشار : خرداد 1390

اشک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیده
نبوس!
نمک گیر میشوی !