دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 5647

تاریخ انتشار : خرداد 1390

هرکس به طریقی دل ما می شکند , اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی آفرین !