دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 5642

تاریخ انتشار : خرداد 1390

بزرگترین حماقت انسان در زندگی ، لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره !