دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262806

تاریخ انتشار : مرداد 1401

خدایا به شدت به اون اون یسرا بعد العسر نیازمندیم...
مرسی:)