دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262795

تاریخ انتشار : مرداد 1401

پولدار بودن با ثروتمند بودن
خیلی فرق داره!
پولدار بودن، یه سری عدد توی حساب بانکیه
ولی ثروتمند بودن یه دنیا شعور توی فکر و رفتار