دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262744

تاریخ انتشار : تير 1401

‏مشکل ما ايرانيا این که ، با کسی مشکل داریم به خودش نميگيم میریم به همه ميگيم