دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262705

تاریخ انتشار : خرداد 1401

چیزی که تجربه میکنی تو رو واسه چیزی که میخوای آماده میکنه