دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262681

تاریخ انتشار : اسفند 1400

به خداوندی خدا قسم در دین و زندگی همه انسانها
هِجرت و رِجعت درسته! رفت و بازگشت درسته!

پیامبر : زیاد به دیدن هم برید اما با هم همسایگی نکنید!
هِجرت : رفتن از موقعیت مکانی فعلی
رِجعت = بازگشتن!