دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262669

تاریخ انتشار : بهمن 1400

دو دل بودم بگم یا نه:

-ولی کلأ هیچوقت، قیمت به معنای کیفیت نیست!