دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262643

تاریخ انتشار : دي 1400

صراف سخن باش و سخن بیش مگو
چیزی که نپرسند تو از پیش مگو
#سعدی