دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262466

تاریخ انتشار : شهريور 1400

عاغا من چجوری بهتون بفهمونم که کریسمس و هالوین مال باکلاسا نیسسسست؟؟؟.؟
مال مسیحیاست!
تاریخ میلادی مال با کلاسا نیسسسست!
مال مسیحیاست!
ما یه نوروز داریم و یه تاریخ خورشیدی!
که تو دنیا نظیر ندارن
فقط ایرانه که تاریخ خورشیدی داره!
تاریخ میلادی رو ول کن، تاریخ قمری رو ول کن!
تاریخ خورشیدی از هر تاریخی با ارزش تره