دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262226

تاریخ انتشار : فروردين 1400

شاید با خود بگویید کسی که زبانی غیر از فارسی بلد نیست بی سواد است
.
.
.
.
اما شما نمی‌دانید که عشق او به زبان پارسی آنقدر زیاد است که نیازی به زبان های دیگر ندارد

.

او به سرزمین پارس افتخار می‌کند