دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261673

تاریخ انتشار : آذر 1399


همه درد ما این است ، دلش
با همه خلق جهان ساخته الا دل منعلیرضا قنبری