دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260866

تاریخ انتشار : مهر 1399

ما دوستای واقعی رو از دست
نمیدیم،ما فقط کسایی رو از
دست میدیم که وانمود میکردن
دوست ما هستن : )