دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259229

تاریخ انتشار : تير 1399

امروز یک تیره و طبق تقویم مایا دنیا تموم میشهシ
هیچی فقط خواستم ببینم چقد بعده تاریخ تایید میشه:))