دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258382

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

پیامبر اکرم:
«چه بسا روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیب او نمیشود»
رمضان مبارک☺