دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258372

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

امروز از کوفه
بوی محراب خونین می آید..‌
یا امیرالمونین
تنها کسی که سید نیست و سیدا قبولش دارن همین مولاست