دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258264

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

این روزها که برخی ایرانیان پناهنده به کشورهای غربی تقاضای بازگشت به میهن را دارند(به خاطر وضعیت بهتر ایران در کرونا) یاد این دیوار نوشته‌ در حلبِ سوریه افتادم:
.
.
.
"وطن هتل نیست که اگر خدماتش خوب نبود ترکَش کنی! ما همین جا می‌مانیم"
سوف نبقی هنا