دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 258069

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1399

فرج [نزدیک] است....آماده ای؟؟؟؟