دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 257284

تاریخ انتشار : اسفند 1398

دنیا پر از قشنگیه،

منتهی زندگی ما اینها رو فیلتر کرده