دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256865

تاریخ انتشار : اسفند 1398

کسی از بهشت
چیزی نمی دانست،
و خداوند
مادر را آفرید ...⁦

آرش شریعتی

روزمادرمبارک