دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256836

تاریخ انتشار : اسفند 1398

لحظه ی افرینش اول ادم خلق شد و سپس حوا در طول تکریم نیازهای ادم خلق شد ...
ولی فقط همون یکبار بود،م از اون پس هر انسانی که متولد شد اولین بویی که استشمام کرد بوی خوش یک زن بود ...
اولین لبخندی که دید لبخند ملیح یک زن بود ...
اولین طعامی که میل کرد شیره ی وجود یک زن بود ...
زن ها لایق نوازش نیستند اشتباه نکن !
زن ها لایق ستایش اند !
چرا که حیاتمون رو با دردی که اون ها متحمل شدند اغاز کردیم ...
اهای فرشته های زمینی عشق براتون