دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256518

تاریخ انتشار : بهمن 1398

با ندبه ما نیامـدی
حرفے نیستـ????
یڪ جـمعه تو نـدبه ڪُن
ڪه مآ برگـردیم...????

| #اللهم‌عجل‌لولیڪ‌الفرج |

●》Hi Will Come Back 《●