دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 256311

تاریخ انتشار : دي 1398

گیج، مبهوت، گنگ، خشمگین، افسرده، دل‌شکسته، زخم‌خورده.
انگار همگی ما صبح‌ امروز از همان‌جایی که ۱۷۶نفر در آسمان‌اش نیست شدند، از آن بلندی افتاده باشیم به این خاک...‏میگه سر هواپیما کج شده به سمت منطقه فلانِ نظامی، دیگه زدنش دیگه. عه. آدم اون تو بود. فرزند بود. پدر‌ بود. مادر بود. برادر بود. خواهر بود. دوست بود. عشق بود. امید بود. آرزو بود.‏اشتباهی زدین ولی اونا واقعی مردن ...