دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 250389

تاریخ انتشار : فروردين 1398

تنهاست !!!
ما که کاری نکردیم
شما کمکش کنید !!
:(