دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249728

تاریخ انتشار : اسفند 1397

تمام بود ونبود منی تو  مادر جان
ببین عقیقِ کبودِ منی تو مادرجان

وجودِ من ز وجود شما شده موجود
تمامِ تاروپودِ من،تویی تو مادر جان

نشسته ام بنویسم به نام مادرها
که مادری،ولی شیر زنی تومادرجان

شاعر:مهدی خطیبی
★روز مـــادر مـبـارکـبـاد★