دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249727

تاریخ انتشار : اسفند 1397

کاش پدرم بودی و منم میگفتم: پدرم روزت مبارک
میگفتم:منم دلم نصیحت پدرمیخواد.
تنها کاری که میتونم بکنم خواندن یاسین و فاتحه است که سالهاست روز پدر برات میخونم .
روحت شاد پدرم