دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249676

تاریخ انتشار : اسفند 1397

‏"‏مادر‏"‏ یگانه موجودی هستی که حقیقت عشق پاک را می شناسد که از تبار فاطمه است و گویی سرشت آن رابا نام فاطمه ساخته اند. تقدیم به تمام مادران ایران زمین
تمام عمرم را فدای لبخندت میکنم.
مادرم و مادران روزتون مبارک .