دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 249655

تاریخ انتشار : اسفند 1397

بیشترین زنگ‌ تلفن در دنیا
زنگ تلفن مادرهاست...
و بیشترین تماس بی‌پاسخ
نصیب مادرهاست...

چقدر بی‌منت مهربونند.
خدایا سایه مادرا رو بالای سرمون نگه دار.