دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 248472

تاریخ انتشار : دي 1397

چشمانت #برف است!
لبهایم شب!
و #برفی که #شب را
به سکوت وادار میکند...