دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 247688

تاریخ انتشار : دي 1397

من هر #شب دوست داشتنت را بغض ميكنم؛
#حسرت نداشتنت از چشمانم چكه ميكند؛
درياى غم در دلم طوفان ميشود و...
چيزى كه از من به جا مى ماند،
ويرانه ايست از جنس "تاوان"
تاوان دوست داشتن "تو"...