دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 234369

تاریخ انتشار : شهريور 1396

امیدِخدا به مانویدی بدهد
در عیدغدیر اجر مزیدی بدهد

از برکت ذکر یاعلی و صلوات
حق بافرجش برهمه عیدی بدهد
عید غدیر مبارک