دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 234102

تاریخ انتشار : شهريور 1396

آفتابش يكيه ...


اما كارگر رو ميسوزونه , پولدارو برنزه میکنه