دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227061

تاریخ انتشار : آذر 1395

فرخنده جشن مسلمین، بادا مبارک
میلاد ختم المرسلین،بادا مبارک
آمد بدنیا، آن نور سرمد
ذکر دو عالَم، شد یا محمد)ص(

جان جهان آن مصحف ناطق خوش ‌آمد
فرزند زهرا‌)س(،حضرت صادق)ع( خوش ‌آمد
عیدتون مبارک