دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 224634

تاریخ انتشار : شهريور 1395

عرفه بال بگیرم ز دم روضه ی تو
بزنم تا حرم پاک تو پر میچسبد