دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 219981

تاریخ انتشار : فروردين 1395

خدایا...
آرزوهایمان را..
مصلحتمان قرار ده!!...

"آمین"