دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 198754

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1394

هم پدرم هستی وهم بهترین معلم زندگی ام....
ب شاگردانت ادب می اموزی وب من درس زندگی....
روز‌پدروروز معلم برپدرعزیزومعلمم مبارک....