دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 198727

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1394

بچه ک بودم وقتی میرفتیم پارک بعد کلی بازی کردن و ورجه وورجه...تشنم ک میشد بغلم میکردی و میبردیم دم آبخوری و دستاتو مشت میکردی برام تا از توش آب بخورم...
هیچوقت خوبیاتو یادم نمیره بابا...هیچوقت
خدایا شکرت واسه داشتنش
روزت مبارک قهرمان من