دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 198676

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1394

پنج زن در دنیا خوشبخت ترینن:

اولى زنی که من مردشم ⊙﹏⊙

دومى زنی که من پسرشم (^﹏^)

سومى زنی که من پدرشم <( ̄︶ ̄)>

چهارمى زنی که من داداششم (>.<)

پنجمى زنی که من دامادشم •﹏•

والا زنی که منو داره دیگه چی از خدا میخواد

والسلام(teeth)

با منم بحث نکنید...(ner
پیشاپیش روزم مبارک