دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 118060

تاریخ انتشار : مهر 1392

عرفه روز بازگشت به آغوش مهربان خداست.روزی است که ناامیدی از درگاه رخت میبندد.