دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262761

تاریخ انتشار : تير 1401

من فرصت فکر کردن به دشمنان خود را ندارم
زیرا هنگامی که آنها درحال نقشه کشیدن برای زمین زدن من هستند
من درحال ریدن در زندگی خودمم :|