دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262656

تاریخ انتشار : بهمن 1400

‏بابام زنگ زده میگه پریشب با ماشینم رفتی بیرون دختر سوار کردی؟ میگم نه چطور؟
میگه یه کش مو تو داشبورد بود الان نیست
میگم چرا کش مو باید تو داشبورد ماشینت باشه؟
گفت کار دارم قطع کرد