دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262563

تاریخ انتشار : آبان 1400

*نوشته در هر ۱۶ دقیقه یک تهرانی براثر کرونا میمیرد؛ یه بار شهرستانی بودن به نفعمون شد.*