دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262493

تاریخ انتشار : مهر 1400

وقتی با خواهرم دعوام میشه و به اتاقم پناه میبرم!!
خواهرم: وای که چقدر حوصلم سر رفته برم مودمو خاموش کنم
من:(((
خواهرم ^_^