دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262332

تاریخ انتشار : خرداد 1400

سر صحنه فیلمبرداری سی چهل نفره عکس یادگاری می گیرند و پائین عکس می نویسند: ماسک ها برای عکس برداشته شد.
انگار که برای ویروس فرق می کنه ماسک ها برای چی برداشته شد!