دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261685

تاریخ انتشار : آذر 1399

پتو است دیگر...
گاهی دلش می خواهد وقتی شب دنبال طول و عرضش میگردی به شکل هشت ضلعی نامنتظم در بیاید