دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261420

تاریخ انتشار : آبان 1399

هیچی به خوبی امتحانات مجازی نیست از رو کتاب که مینویسیم از تو اینترنت که نگاه میکنیم جوابارم که با هم رد و بدل میکنیم آخرشم کلی قسم و آیه به معلم که خانم خیلی سخت بود امتحان

من و دوستام :)))

معلم :////

شاد :((((