دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261378

تاریخ انتشار : آبان 1399

موقع درس خوندن که میشه
سمت خدا با اجرای نجم الدین شریعتی هم جذابیت خاص خودشو پیدا میکنه