دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261157

تاریخ انتشار : آبان 1399

یه جوری میگن اسب حیوان نجیبی است که انگار ببر شلوار شیش جیب پوشیده سر کوچه به اهو ها تیکه میندازه!