دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260724

تاریخ انتشار : مهر 1399

الیسا و ملیسا رفتن باهم کلیسا
تو راهروی کلیسا گیر کرد به سقف کلیسا
بله دیگه دختر است دیگر